Na prvním veteránském sezení v roce 2011 si veteráni odsouhlasili rozpis svých společných posezení  v tomto roce: Termíny: dle rozpisu. Místo: zpravidla klubovna (případné změny místa a event. termínu musí organizátoři včas oznámit) – organizátoři si musí zajistit klíček od klubovny a zajistit uzavření klubovny po skončení akce, další den musí zajistit úklid Sraz: 19.30,   zahájení  20.00 . Finanční zajištění : max. 2.500 Kč na akci, nutno vyúčtovat pokladníkovi Platby členů veter.klubu : 100,-Kč měsíčně zůstává 26.února          -          Kubíčková, Kubíček,Pátek J. 19.března         -          Kadlec , Kvapil, Tomaštík 30.dubna         -          Otépka, Otépková 28.května         -          Polášek, Ligasová, Rulfová 25.června         -          Skoch, Aujeská červenec          -          prázdniny 27.srpna          -          Martinec, Novotný 24.září             -          Dostal, Laciga 29.října            -          Arnošt, Mráček T., Mráček F 19.listopadu nebo 26.listopadu (dle termínu ERGO Brno) -          ŽABA  - Havaj party, Skopalíková,Hynečková – Solařová, Atarsiová (pozvání pro všechny dospělé členy oddílu) 26.prosince      -          VÁNOCE  2010  -  Schiferdecker, Gregarová, Žák zahájení 16.00- nezapomět na tradiční dárky 28.ledna 2011 – úvodní sezení – zajištění schůzek pro rok 2011 Janečka, Věrný ROZPIS  VESLAŘSKÝCH ZÁVODŮ V TOMTO ROCE Najdete na veslařských stránkách Českého veslařského svazu  - www.ceskeveslovani.cz