V průběhu měsíce července jsme na loděnici provedli celkovou rekonstrukci místnosti, ve které jsou umístěny trenažéry. Důvodem byly především problémy s provozem v zimním období, kdy při tréninku docházelo z důvodů špatné ventilace a prakticky žádné tepelné izolace podlahy k enormnímu rosení podlahy a celkově velké vlhkosti vzduchu v místnosti.

Z místnosti byly vyklizeny skladové regály (pro uložený materiál se bude muset najít jiná prostora na uskladnění), následovalo vylíčení stěn a následně se provedla tepelná izolace podlahy polystyrenem. Polystyren byl překryt folií, na to se pak položila výztužná karisíť a vybetonovala se podlaha (domíchávač, vyrovnání provedla odborná skupina pomocí laseru). Po zatvrdnutí betonu se provedlo vyzdění parapetu okna v místě vysazených vrat a osazení nového okna, které podstatně prosvětlilo místnost a umožní potřebné větrání. Současně se dozdil výklenek s umístěnou elektrobednou- elektrické zásuvky se přemístí.

Konečnou povrchovou úpravu podlahy litou polyesterovou stěrkou (varianta na těžký provoz) provedla odborná dodavatelská firma P.Popelky.

Po zatvrdnutí stěrky se provede instalace elektrických zásuvek, omítnutí nově vyzděných částí a následně konečné vylíčení stěn. Na stávající izolace výklenků stěn se vrátí obklady (buď původní překližky nebo nové), před okno se bude muset umístit ochranná mříž (připraví J.Pátek).

Práce byly provedeny z větší části svépomocí (zednické práce Pepa Solař, vylíčení Radek Zdráhal), odborné práce byly provedeny dodavatelsky.

Celkové náklady: 47.500,- Kč NÁKLADY
materiál pro opravy loděnice 8640 beton podlaha
materiál pro opravy loděnice 11093 polystyren, tvárnice
materiál pro opravy loděnice 85 omítka
materiál pro opravy loděnice 492 malty
okno 4800 doklad Pepa xxxx
dvojzásuvka -oprava lod. 87