Na svém prvním letošním posezení si veteráni schválili termíny svých posezení v roce 2011:

Termíny:dle rozpisu
Místo:zpravidla klubovna (případné změny místa a event. termínu musí organizátoři včas oznámit
Sraz:19.30
Zahájení:20.00 (společná hymna, opozdilci zazpívají po příchodu sólově!)
Finanční zajištění:max. 2.500 Kč na akci, nutno vyúčtovat pokladníkovi.
Víno nákup jen 20 litrů.
Platby členů veter.klubu:100,-Kč měsíčně zůstává, výběr zajištuje pokladník M.Pátek
25.únoraKubíčková, Kubíček
18.března (!!)Kadlec, Kvapil, Tomaštík
29.dubnaOtépka, Otépková, J.Pátek
27.květnaNovotný, Martinec
24.červnaSkoch, Aujeská
červenecprázdniny
26.srpnaPolášek, Žák
23.záříDostál, Laciga
21..říjnaMráček T., Mráček F., Arnošt
18. nebo 25.listopadutermín bude upřesněn v září dle termínu trenažérů v Brně
ŽABA 2011
Skopalíková, Hynečková
(pozvání pro všechny dospělé členy oddílu
26.prosinceVÁNOCE 2011
Rulfová, Ligasová
zahájení 16.00- nezapomenout na tradiční dárky
27.ledna 2012úvodní sezení – zajištění schůzek pro rok 2012
Janečka, Věrný