fotka

Vodovodní potrubí vedoucí od šachty u křižovatky ul.Moravní a ul.Čapkovy k loděnici bylo do země uloženo někdy v letech 1940 a vzhledem k jeho stáří asi 70 let jsme již několik roků uvažovali o jeho výměně, abychom předešli problémům s vodou při jeho poruše. Bohužel jsme uvažovali tak dlouho, až nám uprostřed letošní zimy prasklo, což jsme zjistili až při zaslání faktury na úhradu vody, která byla o 50.000,- Kč větší než normálně. S pomocí vodařů jsme našli místo, kde k poruše došlo a k našemu překvapení důvodem prasknutí nebyl mráz, ale vzrostlý strom , jehož jeden kořen vyhnul kovovou trubku tak, až praskla. Po nouzové opravě bylo jasné, že k výměně musíme přistoupit co nejdříve na jaře.

Po přípravě akce včetně teoretického vyřešení technologie napojení na obou koncích a zajištění potřebného materiálu Pepou Solařem jsme před koncem března zahájili potřebné úvodní práce , tj. ruční výkop na obou koncích potrubí za účelem nalezení skutečného vedení potrubí (provedli junioři a dorostenci) . V sobotu 31.března bylo vše připraveno k vlastní akci, která proběhla jako známý kulový blesk.

Výkop rýhy o délce 170 bm si vzal za úkol Pavel Lacina se svým strojem – práci zahájil v 8.00 hod. a výkop rýhy o hloubce 110cm a délce ca 170 bm byl hotov v 11.oo hod.

Následně Pepa Solař provedl napojení nového potrubí na stávající část potrubí u šachty a následně pak propojení nového plastového potrubí až do šachty v ženské šatně. Zde bylo nutno nejdříve odstranit starý litinový ventil a přes starou kovovou trubku protlačit novou plastovou hadici a k tomu připojit všechny nutné armatury. To vše se podařilo provést do 16.00 hod., takže mohl opět nastoupit Pavel se svým strojem. Nejdříve bylo nutno shrnout do výkopu jen část zeminy, na to položit ochranou folii a pak již mohl Pavel provést konečné zahrnutí výkopu. Práce skončily v 18 hod. a ventily v šachtě se mohly opět otevřít a voda mohla opět proudit do loděnice.

Poděkování patří všem kteří se na této akci aktivně podíleli, zvláště Pepovi Solařovi a Pavlovi Lacinovi. Malým dílem k tomu přispěl i J.Kubíček , který akci zajišťoval organizačně včetně potřebného vytyčení.

Dokumentační fotografie jsou k vidění ve fotogalerii.