Na závěr sezony se sešla mládež oddílu , aby společně uzavřeli letošní úspěšnou sezónu. Akce se zúčastnilo celkem asi 40 mladých veslařů a veslařek od žactva až po juniorské kategorie a při společné zábavě vydrželi dlouho do noci. V pátek 23.listopadu , se uskuteční tradiční „ŽABA“ –– zvaní jsou všichni členové oddílu a jimi pozvaní hosté. Organizačně akci zajišťují veteránky, které určily ráz akce KVĚTINOVÉ DĚTI, začátek je určen na 18.00 hod., příspěvek na občerstvení včetně nápojů všeho druhu je stanoven jako obvykle ve výši 100,- Kč . Veteráni mají předplaceno a od ostatních bude stokorunu vybírat Kubíček. Noví „dospěláci“ budou při této příležitosti obřadně uvedeni mezi dospělé členy oddílu a při řádném splnění přijímacího obřadu jim bude občerstvení poskytnuto zdarma. Rádi bychom, kdyby současně členi oddílu splnili svou členskou povinnost a pokud ještě nepřispěli do pokladny oddílu členským příspěvkem nebo sponzorským darem , aby tak učinili. Výbor oddílu