Tradiční zakončení veslařské sezóny se uskuteční v pátek 15.listopadu v klubovně veslařského oddílu. Zváni jsou všichni členi veslařského oddílu. Pro účast se vyžaduje jednotný úbor, t.j. je nutno mít na hlavě klobouk , resp. dámy klobouček. - příspěvek na občerstvení tuhé i tekuté je celých sto korun českých. Veteráni mají předplacené, junioři(-juniorky) přecházející do stavu dospělosti jsou od vstupních poplatků osvobozeni.(Výběr vstupního poplatku zajišťuje pokladník M.Pátek). Zahájení se uskuteční v 19.00 hod. zpěvem hymny veteránů (junioři jsou povinni se hymnu naučit). Případné další informace sdělí organizátoři Martinec,Skopalíková, Hynečková, Ligasová