Historie klubu

Veslařský klub – veslařský odbor sportovního klubu Baťov (VOSK Baťov) byl založen v r.1934. Zakladatelem klubu byl Antonín Zahradník, který jako zaměstnanec firmy Baťa inicioval vznik klubu společně s dalšími veslaři, kteří přišli pracovat do firmy Baťa.

V r.1934 byla postavena první provizorní loděnice u řeky Moravy a ještě téhož roku se uskutečnily v Otrokovicích první propagační závody, při kterých byly pokřtěny i první dvě lodi – párová čtyřka a dvojskul.

V r.1938 byla zahájena výstavba nové loděnice, která byla slavnostně otevřena v r.1941 při příležitosti 1.národních veslařských závodů v Otrokovicích. Současně byla pokřtěna i nová závodní osmiveslice. V tomto roce získávají otrokovičtí veslaři 3 tituly mistrů Moravy – na skifu, čtyřce a osmě.

V roce 1942 startovala otrokovická osmiveslice mužů v Praze na Primátorkách, kde dojela na třetím místě.

V období 1945 až 1950 došlo k takovému útlumu činnosti veslařského klubu, že došlo téměř ke zrušení oddílu. K obnovení činnosti došlo v letech 1951, kdy se znovu sešla skupina dřívějších veslařů, která začala znovu závodit. Pod vedením manželů Skochových začala veslovat skupina mladých děvčat a chlapců – největšího úspěchu a první titul mistra Československé republiky získaly dorostenky pod vedením trenéra Jana Skocha.

Rozmach činnosti ve veslařském oddíle se pojí s rokem 1961, kdy se trenérské a organizační práce ujal Ing.Jiří Kubíček, který se vrátil do Otrokovic ze studií v Brně. Rozsáhlý nábor přináší výsledky – na mistrovství republiky startují a medaile získávají posádky ml. a st. dorostenců a dorostenek, opět se konají závody v Otrokovicích. V r.1963 jsme nejlepším dorosteneckým oddílem na Moravě. Nejlepší dorostenci odcházejí do DUKLY Praha, kde pak reprezentují Československo. Největších úspěchů pak dosahují bratři Oldřich a Pavel Svojanovští, kteří v r.1969 získávají titul mistrů Evropy na dvojce s korm. a dalších 10 let patří k nejlepším světovým veslařům, získavájicím pravidelně medaile na mistrovstvích světa a olympiádách.

V letech 1970 až 1980 kralují v oddíle dívky, které získaly několik titulů přebornic ČR v kategoriích dorostenek a juniorek. V těchto letech byla rovněž zahájena generální oprava loděnice včetně výstavby cvičného bazénu a posilovny. Po r.1980 přichází další generační výměna – tentokrát na veslařskou loděnici přichází noví adepti veslování ve věku 11 až 15 let. Výsledkem této aktivní činnosti je vítězství na přeboru ČSSR družstev žactva v r.1982 – tato generace pak pravidelně každoročně přivážela tituly přeborníků ČSSR v kategoriích mládeže a po několika letech z nich opět vyrostla řada reprezentantů ČSSR v kategoriích dospělých. Nejvýznamnějších úspěchů získala Petra Zavadilová – Drobná, která v letech 1986 až 1995 reprezentovala ČSSR, ČSFR a ČR na dvojce, párové čtyřce a osmě. V této době je díky aktivitě Milana Tomaštíka realizováno zakoupení oddílového autobusu pro dopravu závodníků a lodí na závody, což i nadále umožnilo účast na závodech v republice i v cizině velkému počtu našich veslařů.

V období 1985 až 1995 jsme několikrát startovali v Německu ve Wurzenu – před rokem 1990 to bylo bývalé NDR, kde jsme měli možnost získat německé lodě – veslaři z Wurzenu byli rovněž u nás. Bohužel tyto kontakty skončili, když k nám přijeli a zrovna přišla velká voda a závody musely být zrušeny – nějak se to nezvládlo. Po roce 1990 jsme byli jednou i na návštěvě ve Francii v Romans – byl to docela pěkný zájezd spojený i s návštěvou moře.

V letech 1985 až 1990 je pod vedením Ing.Kubíčka prováděna další velká dostavba veslařské loděnice – podél celé staré loděnice byla provedena přístavba nového sociálního zařízení včetně zřízení plynové kotelny, ústředního vytápění a tréninkového veslařského bazénu.

V r.1990 byl předseda oddílu Ing.Kubíček zvolen starostou města a 8 let byl v čele města. Ale současně v oddíle vyrůstá pod vedením trenérů Jiřího Janečka a Zdeňka Hrstky další generace výborných závodníků, tentokrát z řad hochů – ti nejlepší veslují již jako junioři v Dukle Praha.

Největších úspěchů dosahuje Michal Vabroušek, který po přechodu do DUKLY získává nejen titul mistra světa juniorů na párové čtyřce, ale po dalších letech přípravy získal v r. 2000 titul mistra světa na skifu lehké váhy.

Katastrofická velká povodeň, která v létě r. 1997 postihla celou Moravu, způsobila nejen zatopení velké části Otrokovic, ale způsobila i velké škody na naší veslařské loděnici a na lodním materiálu. Díky obětavé práci domácích veslařů a obětavé pomoci řady podniků a také veslařů z Mělníka se podařilo škody během podzimu odstranit a oddíl tak mohl pokračovat ve své činnosti. Poděkování patřilo i veslařskému oddílu Bohemians Praha, který nám daroval ze svého lodního parku osmiveslici a čtyřveslici – tyto nahradily lodě poničené při povodni.

Otrokovická mládež i v posledních letech patří k pravidelným sběratelům medailí z mistrovství ČR ve všech kategoriích mládeže a tak lze očekávat, že v brzké době opět v Otrokovicích vyrostou následovníci našich nejlepších veslařů.

Další roky po povodni
Rok po katastrofální povodni jsme chtěli obnovit pořádání veslařských závodů – protože v řece Moravě ale byly stále spadlé stromy, zkusili jsme uspořádat závody na Štěrkovišti jako Otrokovické sprinty. Trať 450m z „rohu do rohu“ s dostatečnou šířkou pro 5 lodí byla vybojkovaná po krajích . Po prvním ročníku v r.1998 jsme zjistili, že i přes drobné problémy se tyto závody na závěr sezóny setkaly s příznivým ohlasem všech zúčastněných , neboť prostor rekreačního střediska poskytoval dostatek prostoru na břehu i na vodě včetně hospůdek pro občerstvení a tak jsme se už s pořádáním závodů nevrátili na řeku.

Postupně začala vyrůstat další generace úspěšných závodníků, kteří se vypracovali až do representačních posádek. Prvním byl Vlastimil Čabla, který se prosadil v kategorii mužů lehké váhy – po výborných výkonech na skifu se stal členem representační čtyřky mužů LV, která v r.2007 usilovala o start na olympiádě v r.2008 v Pekingu. To se sice nepodařilo, ale čtyřka se v r.2008 umístila na Mistrovství Evropy v Aténách na 3.místě. Ve stejném roce také startoval Petr Čabla s J.Tomáškem na dvojskifu MLV na mistrovství světa veslařů do 23 let v Brandeburku. Na podzim se začala formovat posádka párové čtyřky lehké váhy pro Mistrovství světa do 23 let, které se mělo konat v roce 2009 u nás doma v Račicích. Pod vedením trenérky Zuzany Atarsia se posádka ve složení Petr Čabla, Jakub Atarsia, Jiří Čabla a Milan Viktora z Hodonína prokousala náročnými nominačními kriterii a v červenci 2009 se v silné konkurenci světového šampionátu umístila na 11.místě.

V tomto období se také podařilo sehnat peníze a koupit pro oddíl nové moderní lodě a vesla – nejdříve to byly skif a dvojskif od domácího výrobce Malevi, následně to byla italská 2roky stará párová čtyřka Filipi. S pomocí M.Vabrouška jsme pak ještě koupili skif Filipi a dvojskif Janoušek, potom ještě starší, ale kvalitní lodě z bývalé NDR – dvojku a čtyřku bez korm.

Pro zkvalitnění zimní přípravy se v průběhu 4 roků podařilo koupit veslařské trenažéry Concept 2.
Smutný byl začátek roku 2010 – po dlouhé nemoci nás ve věku 81 let opustil dlouholetý předseda Honza Skoch.
K historii patří i různé legendy a veslařské radosti a strasti. Aby se zachovala řada pozoruhodných historek a poznámek o našich veslařích a veslařskách, zpestřoval nám Jirka Otépka naše společná posezení svými veršovanými historkami.