Zápis ze společné schůze výboru a trenérů – 1.3. 2012 Přítomni: Tomaštík, Kubíček ,Z.Atarsia, Pátek, Skoch, Polášek, Kubíčková, Solařová V.Čabla Projednáno: 1) finance 2) činnost provoz 3) činnost trénink a závody FINANCE Stav hospodaření k 31.12.2011 je - 42.623,- (dle uzávěrky TJ) V tom jsou zahrnuty všechny nákupy lodí v roce 2010 a 2011 a část zvýšené úhrady ztráty vody z prasklého potrubí. Byl předložen souhrnný přehled nákladů a příjmů včetně návrhu rozpočtu na r.2012 Byla schválena úprava výše příspěvků na rok 2012 – vzhledem k růstu cen energií a nákladů na dopravu bylo schváleno navýšení příspěvků: základní výše – 1000,-Kč na půl roku, sourozenci každý 800,-Kč na půl roku, žactvo do 10 let 500,- Kč na půl roku. Veteráni bez aktivní činnosti 500,- Kč za rok. ČINNOST PROVOZ V letošním roce bude nutno zajistit: 1) výměna vodovodního potrubí o délce 175 bm –od loděnice k vodoměrné šachtě u lávky (v zimě prasklo a únik vody byl zjištěn až při vyúčtování spotřeby vody ) - zajištění stavebních prací – bude nutno svépomocí provést zemní práce, odborné akce firma - termín provedení – konec března a duben - finanční zajištění (v rozpočtu je zahrnuta částka 30.000,- Kč) 2) dokončení zateplení trenažérovny (za pomoci sponzora) a nucené odvětrávání (termín dle finanční situace) 3) údržba travnatých ploch - projednat možnost provádět sečení od TSO ČINNOST ZÁVODY A TRÉNINK ZÁVODY – termínová listina + Piešťany, upřesnit účast Předložen orientační rozpis nákladů na jednotlivé závody – doprava a nocleh Úhrada dopravy : autobus – nafta,mýto ,řidič doprava malé výpravy – TRANSIT - + osobní auta - dořešit TRÉNINK – trenéři Z:Atarsia, (hlavní trenér, trenérka mužů, juniorů, juniorek, dorostenců) M.Solařová( trenérka dorostenek, starších žáků, starších žaček) H.Kubíčková (trenérka mladšího žactva) Z.Mikesková ( trenérka žactva ) J.Kubíček ( trenér – dle potřeby ) V.Čabla ( trenér P:Čabla) Trenéři projednají před sezonou (resp. změny v průběhu sezóny) s vedoucí trenérkou obsazení lodí a průběžně přihlášky na závody.