fotka
V pátek 21. listopadu 2014 v 19:00 se koná tradiční ukončení sezóny. Letos budou uvedeni mezi dospělé členy Sandra a Svišť, kteří se na to velmi těší! Letos je téma Žaby: Starci na chmelu