Lumír Arnošt S lítostí všem oznamujeme, že už více písničku nezazpíváme a dobrého vínka nepopijeme s našim kamarádem Lumírem Arnoštem. Naši širokou veslařskou rodinu navždy opustil 29.5.2016.

Rozloučení proběhne v obřadní síni na hřbitově v Otrokovicích v pátek 3.6. v 15 hod.